ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ พฤษภาคม 2560

ball1

1 พฤษภาคม  2560   สมศ.

  • ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ สมศ.

2 พฤษภาคม 2560   สตน. มสธ.

  • อบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนา

3 พฤษภาคม 2560   วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเลซา นครนายก

4 พฤษภาคม 2560   สตน. มสธ.

7 พฤษภาคม 2560   ประชุมกรรมการยุทธฯ กพพ. สมศ.

8 พฤษภาคม 2560   โรงเรียนบางซ้ายวิทยา  พระนครศรีอยุธยา

9  พฤษภาคม 2560   ประชุม กพพ. สมศ. 13.00 น.

11 พฤษภาคม 2560   ประชุมสภามหาวิทยาลัย  NSTRU  นครศรีฯ

15 พฤษภาคม 2560   วิทยาลัยไออาร์พีซี ระยอง 14.00 น.

16 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.

  • เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • เอกสารประกอบการบรรยาย

17-19 พฤษภาคม 2560   St Theresa O.H.

22  พฤษภาคม 2560   St Theresa O.H.

23 พฤษภาคม 2560   ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สทศ.

24 พฤษภาคม 2560   St Theresa O.H.

25 พฤษภาคม 2560   สหวิทยาเขต โรงเรียนบ้านกรวด บุรีรัมย์

26  27 พฤษภาคม 2560   St Theresa O.H.

29 30 พฤษภาคม 2560   St Theresa O.H.

31 พฤษภาคม 2560   สมศ. ไปเยี่ยมที่ ร.ร.

 

    welcome8  

008

      สวัสดีครับ  drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                                     รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


เรียน ท่านที่ประสงค์จะเชิญไปร่วมกิจกรรมใดๆ

      ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตรวจสอบปฏิทินงานของ ดร.สุพักตร์ เพื่อตรวจดูวันที่ว่าง  แล้วแจ้งความต้องการไปที่ drsuphak@gmail.com นะครับ(ตรวจปฏิทินงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ)

download (1)

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<
>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<