ประวัติ ผลงาน

        ประวัติและผลงาน ทางวิชาการ ดร.สุพักตร์ สามารถตรวจสอบ/ดาวน์โหลดได้  ด้านล่าง

 

>>ประวัติการทำงานและผลงานวิชาการ<<