ปฏิทินงาน ตุลาคม 2560

2 ตุลาคม  2560   ประชุมปฏิบัติการร่างมาตรฐานประเมิน กศน. โรงแรมเอเชียร์

  • 13.00 น. St Theresa O.H.

13 ตุลาคม 2560   St Theresa O.H.

3 ตุลาคม 2560

  • 9.00-12.00 น. สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ มสธ.
  • 13.30 น.  St Theresa O.H.

4-7 ตุลาคม  2560   St Theresa O.H.

——————————————-

9 ตุลาคม  2560  ศิริราช

10 ตุลาคม  2560   St Theresa O.H.(ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร)

11ตุลาคม 2560   St Theresa O.H.

12 ตุลาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ

13 ตุลาคม 2560   St Theresa O.H.

——————————————-

15-16 ตุลาคม 2560 สพม.4 ณ สระแก้ว

17 โฟกัสกรุ๊ป หลักสูตร   St Theresa O.H.

18,20 ตุลาคม  2560   St Theresa O.H.(20 ต.ค. สภาวิชาการ)

19 ตุลาคม 2560  ประชุม สทศ.

——————————————-

23,25,27,28 ตุลาคม 2560  St Theresa O.H.

24 ตุลาคม 2560 ประชุม สมศ.

——————————————-

30 ตุลาคม 2560 

  • 8.30 น.-12.00 น. St Theresa O.H.
  • 13.30 น. มหรรณพาราม

31 ตุลาคม 2560  สอบดุษฎีนิพนธ์ มสธ.