ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ มิ.ย.60

1 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

2 มิถุนายน 2560   สมศ. จังหวัดน่าน

3 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

5 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

6 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

  • 16.00 น. ประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม มรส.

7-9 มิถุนายน 2560    St Theresa O.H.

10 มิถุนายน 2560

  •  เช้า St Theresa O.H. ปฐมนิเทศป.บัณฑิต
  • 13.30 น. ประชุม สมศ.

11 มิถุนายน   2560   สพป.ราชบุรี 1

12 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

13 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

  • 13.00 น. กรรมการบริหาร สมศ.

12 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

15 มิถุนายน   2560   ประชุมสภา มนศ. นครศรีฯ

16 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

19 มิถุนายน   2560   St Theresa O.H.

20 มิถุนายน   2560   สพป.บุรีรัมย์ 2 จังหวัดบุรีรัมย์

21-22 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

  • 22 มิ.ย.ไหว้ครู

23 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

26 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

  • 13.30 น. โรงพยาบาลศิริราช

27 มิถุนายน  2560   ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

28 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

29 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

  • 16.00 น. ประชุมกรรมการกำกับ มรส. ณ ม.สวนดุสิต

30 มิถุนายน  2560   St Theresa O.H.

 

Advertisements