หลักสูตรด้านสถิติ วิจัยและการประเมิน

DSC0124100

สมาชิก สถานศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆที่สนใจจะจัดอบรมหลักสูตรด้านสถิติ การวิจัย หรือการประเมิน สามารถตรวจสอบรายหารหลักสูตรได้จากลิงค์ด้านล่าง  ทุกหลักสูตรสามารถปรับเป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 ชั่วโมง  3 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน  หรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ