ต้องการคำปรึกษา

ต้องการปรึกษา การวิจัย ประเมิน

เรียน สมาชิก หน่วยงาน ที่สนใจ

        หน่วยงานใดต้องการให้ทำการศึกษา วิจัย  ประเมินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  หรือให้คำแนะนำช่วยเหลือในบางลักษณะ เช่น การออกแบบวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการเขียนรายงานการวิจัย  การบรรณาธิการรายงานการวิจัย  สามารถติดต่อได้ โดยช่องทางด้านล่างนะครับ

>>ติดต่อ ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการวิจัย คลิ๊กที่นี่<<