หนังสือ ตำรา ซีดี

เรียน สามชิก ผู้สนใจ ทุกท่าน       

        ท่านที่สนใจ หนังสือ ตำรา ซีดี ที่ผลิตโดย ดร.สุพักตร์  สามารถสั่งซื้อได้ โดยกรอกแบบฟอร์ตามลิงค์ด้านล่าง

         รายชื่อหนังสือ ตำรา ที่พร้อมให้บริการ มีดังนี้

  1. กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางาน

  2. การวิจัยและพัฒนา

  3. การประเมินโครงการ : ชุดเสริมทักษะ

  4. การวิจัยทางสังคมศาสตร์

  5. การบริหารจัดการคุณภาพในระบบองค์คณะบุคคล

  6. ครูประจำชั้นมืออาชีพ

  7. กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา

 

>>สั่งซื้อหนังสือ ตำรา ซีดี<<