CONTACT US

WVXm790GI2wN

1. ขอคำปรึกษา หรือต้องการหารืองานใด ๆ โปรดคลิ๊ก ด้านล่าง เพื่อแจ้งความต้องการ 

    >> ติดต่อ ปรึกษา หารืองาน คลิ๊กที่นี่<<


2. ต้องการติดต่อ พบปะเพื่อหารืองาน ขอให้นัดหมาย

    2.1 เสาร์-อาทิตย์ พบกันที่

       6/1  หมู่ที่ 1  ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแก้ว

       จังหวัดปทุมธานี  11140

เข้าทางสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี (เข้าทางประตูเดียวกับสถานีตำรวจภูธร) เข้าไปลึกประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีก 200 เมตร (บ้านประตูสีขาว-เหลือง เป็นสำนักงานแบบสวน มีต้นมะขามใหญ่อยู่ตรงกลางพื้นที่)

        >>ดูแผนที่<<

ประตูบ้านลาดหลุมแก้ว

   2.2 วันจันทร์-ศุกร์   พบกันที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  องครักษ์ จังหวัดนครนายก 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s