ยินดีต้อนรับ

      รูปภาพ1

      สวัสดีครับ  drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                                         รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


เรียน หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญ ดร.สุพักตร์ ไปร่วมกิจกรรมใดๆ

      ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตรวจสอบปฏิทินงานของ ดร.สุพักตร์ เพื่อตรวจดูวันที่ว่าง  แล้วแจ้งความต้องการไปที่ drsuphak@gmail.com นะครับ(ตรวจปฏิทินงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ)

 

download (1)

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<
>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<

 


welcome8

   iconnewBALL นับตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทางสำนักงานจะเปิดห้องทำงานที่ 6/1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุ่มแก้ว ปทุมธานี(ติดโรงพักและที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว) สำหรับเป็นที่ทำงานของครูและผู้บริหารสถานศึกษา…ท่านที่สนใจ สามารถขนเอกสาร/ผลงาน ไปนั่งทำงานที่นั่น  ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี จอใหญ่สำหรับการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใด ๆได้  พร้อมทั้งจะรวบรวมเอกสาร บทความ ฐานข้อมูล หรือตำรา ไว้สำหรับสมาชิกได้สืบค้น…เหมาะสำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้(ถ้าท่านนัดหมาย ผมจะคอยให้คำปรึกษาตามความต้องการ)

 1. ปฏิบัติการยกร่างโครงการวิจัย(เหมาะสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา)

 2. ร่างเอกสาร คำขอ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

 3. ปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดการเรียนรู้/ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 4. ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

 5. ออกแบบพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อรองรับการขอวิทยฐานะในระบบ Performance Agreement(PA)

 6. จัดทำรายงานการพัฒนาตน พัฒนางานตามกรอบ MOU ของระบบ PA

 7. ร่างรายงานการประเมินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

 8. ร่างรายงานการประเมินตนเอง

 9. เสวนาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ

   ท่านจะไปทำงานแบบไปคนเดียว หรือไปเป็นทีมก็ได้นะครับ…..เตรียมตัวนะครับ สำหรับท่านที่สนใจ(ค่าบริการที่ทำงาน 300 บาท ต่อคน ต่อวัน ระหว่าง 9.00-18.00 น.)

ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…กันยายน 2559

6 กันยายน 2559  สพม.26 “ประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศ”

 • สพม.26 มหาสารคาม
 • แกนนำ สพม. และผู้บริหารโรงเรียน

7 กันยายน 2559  “การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21” เครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชีนีนารถ

 • ณ โรงเรียน บรมราชินีนารถราชวิทยาลัย ราชบุรี
 • ทีมบริหารสถานศึกษา 12 สถานศึกษา

9 กันยายน 2559 ประชุมทีมวิจัย เครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

 • สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

12-14 กันยายน 2559 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  มสธ.

 • สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
 • บุคคลทั่วไป

15 กันยายน 2559…ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • นครศรีธรรมราช

16 กันยายน 2559…ประชุมทีมงานจัดทำแผนบริหารความเี่ยง สทศ.

 • ณ สทศ. ราชเทวี กทม.

17-19 กันยายน 2559…ประชุมทีมวิจัยเครือสวนกุหลาบ

18 กันยายน 2559…การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำหรับเครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ทลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 

 • อัมพวา สมุทรสงคราม

19 กันยายน 2559 การสร้างเครือข่ายนิเทศ สำหรับแกนนำ สพม.12 นครศรีธรรมราช

23 กันยายน 2559…วิพากษ์หลักสูตร ณ มสธ.

24 กันยายน 2559  พบปะสังสรรค์ ทีมเบญจมราชูทิศ นครศรี  รุ่น 2514

26 กันยายน 2559 ประชุมทีมวิจัย เครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

29 กันยายน 2559..13.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สทศ.

30 กันยายน-1 ตุลาคม  2559…ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-64 สพป.เพชรบูรณ์ 2

 • สพป.เพชรบูรณ์ 2  อ.หล่มสัก

………ดูปฏิทินรวม ทุกเดือน ได้ที่นี่ >>download (1)

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์….กรกฎาคม 2559

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…มิถุนายน 2559

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…มีนาคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ …มกราคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

บรรยาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

บรรยาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

24 เม.ย.56 ไปบรรยาย เรื่อง ห้องเรียนคุณภาพและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศแบบรีสอร์ท สวยงามมาก

Protected: ปฏิทินงาน พฤศจิกายน 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน เดือนกันยายน 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน มิถุนายน 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below: