welcome8  

008

      สวัสดีครับ  drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                                     รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


เรียน ท่านที่ประสงค์จะเชิญไปร่วมกิจกรรมใดๆ

      ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตรวจสอบปฏิทินงานของ ดร.สุพักตร์ เพื่อตรวจดูวันที่ว่าง  แล้วแจ้งความต้องการไปที่ drsuphak@gmail.com นะครับ(ตรวจปฏิทินงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ)

download (1)

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<
>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<

 


ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ เม.ย.2560

ball1

3 เมษายน 2560  นครศรีธรรมราช

  • ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ
  • จังหวัดตรัง

5 เมษายน 2560  ระยอง

  • วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC

7-8 เมษายน 2560

  • วิทยากรอบรมครูแกนนำ เพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายใน
  • สพม.35 ลำปาง-ลำพูน

17 เมษายน 2560  ราชบุรี

20 เมษายน 2560  นครศรีธรรมราช

  • ประชุมสภามหาวิทยาลัย

25 เมษายน 2560 สมศ.

  • 9.00-12.00 น. ประชุมร่วมกับเครือข่าย
  • 13.00 น. กพพ.

27-28 เมษายน 2560 นครศรีธรรมราช

  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และ PBL