ยินดีต้อนรับ

      รูปภาพ1

      สวัสดีครับ  drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                                         รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


เรียน หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญ ดร.สุพักตร์ ไปร่วมกิจกรรมใดๆ

      ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตรวจสอบปฏิทินงานของ ดร.สุพักตร์ เพื่อตรวจดูวันที่ว่าง  แล้วแจ้งความต้องการไปที่ drsuphak@gmail.com นะครับ(ตรวจปฏิทินงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ)

download (1)

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<
>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<


 

20 กรกฎาคม 2559…เปิด Working Space for Teachers

  welcome8

   iconnewBALL นับตั้งแต่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ทางสำนักงานจะเปิดห้องทำงานที่ 6/1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุ่มแก้ว ปทุมธานี(ติดโรงพักและที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว) สำหรับเป็นที่ทำงานของครูและผู้บริหารสถานศึกษา…ท่านที่สนใจ สามารถขนเอกสาร/ผลงาน ไปนั่งทำงานที่นั่น  ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี จอใหญ่สำหรับการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใด ๆได้  พร้อมทั้งจะรวบรวมเอกสาร บทความ ฐานข้อมูล หรือตำรา ไว้สำหรับสมาชิกได้สืบค้น…เหมาะสำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้(ถ้าท่านนัดหมาย ผมจะคอยให้คำปรึกษาตามความต้องการ)

 1. ปฏิบัติการยกร่างโครงการวิจัย(เหมาะสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา)

 2. ร่างเอกสาร คำขอ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

 3. ปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดการเรียนรู้/ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 4. ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

 5. ออกแบบพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อรองรับการขอวิทยฐานะในระบบ Performance Agreement(PA)

 6. จัดทำรายงานการพัฒนาตน พัฒนางานตามกรอบ MOU ของระบบ PA

 7. ร่างรายงานการประเมินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

 8. ร่างรายงานการประเมินตนเอง

 9. เสวนาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ

   ท่านจะไปทำงานแบบไปคนเดียว หรือไปเป็นทีมก็ได้นะครับ…..เตรียมตัวนะครับ สำหรับท่านที่สนใจ(ค่าบริการที่ทำงาน 300 บาท ต่อคน ต่อวัน ระหว่าง 9.00-18.00 o น.)

20 กันยายน 2559…เปิด Working Space for Teachers

  welcome8

   iconnewBALL นับตั้งแต่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ทางสำนักงานจะเปิดห้องทำงานที่ 6/1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุ่มแก้ว ปทุมธานี(ติดโรงพักและที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว) สำหรับเป็นที่ทำงานของครูและผู้บริหารสถานศึกษา…ท่านที่สนใจ สามารถขนเอกสาร/ผลงาน ไปนั่งทำงานที่นั่น  ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี จอใหญ่สำหรับการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใด ๆได้  พร้อมทั้งจะรวบรวมเอกสาร บทความ ฐานข้อมูล หรือตำรา ไว้สำหรับสมาชิกได้สืบค้น…เหมาะสำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้(ถ้าท่านนัดหมาย ผมจะคอยให้คำปรึกษาตามความต้องการ)

 1. ปฏิบัติการยกร่างโครงการวิจัย(เหมาะสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา)

 2. ร่างเอกสาร คำขอ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

 3. ปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดการเรียนรู้/ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 4. ปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

 5. ออกแบบพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อรองรับการขอวิทยฐานะในระบบ Performance Agreement(PA)

 6. จัดทำรายงานการพัฒนาตน พัฒนางานตามกรอบ MOU ของระบบ PA

 7. ร่างรายงานการประเมินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

 8. ร่างรายงานการประเมินตนเอง

 9. เสวนาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ

   ท่านจะไปทำงานแบบไปคนเดียว หรือไปเป็นทีมก็ได้นะครับ…..เตรียมตัวนะครับ สำหรับท่านที่สนใจ(ค่าบริการที่ทำงาน 300 บาท ต่อคน ต่อวัน ระหว่าง 9.00-18.00 น.)

ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์….กรกฎาคม 2559

1 กรกฎาคม 2559 …สพป.ภูเก็ต เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีนวัตกรรม

4-5 กรกฎาคม 2559…มหาวิทยาลัยพะเยา

 • หลักสูตร การวิจัยและพัฒนาสำหรับอาจารย์อุดมศึกษา 
 • สำหรับ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา

6 กรกฎาคม 2559  มสธ. เรื่อง “แบบจำลองการประเมิน” 

 • สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
 • บุคคลทั่วไป

7 กรกฎาคม 2559  นครศรีธรรมราช

 • ประชุมสภามหาวิทยาลัย

8 กรกฎาคม 2559…สพม.3

 • ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการ

9 กรกฏาคม 2559…บรรยาย มสธ.

 • เรื่อง การบริหารการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
 • สำหรับ นักศึกษาป.โทบริหารการศึกษา

11 กรกฎาคม 2559…ม.เกษตร ณศรีราชา ชลบุรี

 • เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม
 • อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

14 กรกฏาคม 2559…เทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง

15 กรกฎาคม 2559…สทศ.

 • ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง สทศ.

16 กรกฎาคม 2559…นางรองพิทยาคม

 • เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาแบบมีนวัตกรรม

17-20 กรกฎาคม 2559…หยุด

23 กรกฎาคม 2559 .…มสธ. ประชุมสมัชชาการศึกษานนทบุรี

28-29 กรกฎาคม 2559..เทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง

30 กรกฎาคม 2559…มัธยมฐานบินกำแพงแสน

 

 

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…มิถุนายน 2559

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…มีนาคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ …มกราคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

บรรยาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

บรรยาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

24 เม.ย.56 ไปบรรยาย เรื่อง ห้องเรียนคุณภาพและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศแบบรีสอร์ท สวยงามมาก

Protected: ปฏิทินงาน พฤศจิกายน 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน เดือนกันยายน 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน มิถุนายน 2555

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers