ยินดีต้อนรับ

    welcome8  

008

      สวัสดีครับ  drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                              รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


เรียน ท่านที่ประสงค์จะเชิญไปร่วมกิจกรรมใดๆ

      ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตรวจสอบปฏิทินงานของ ดร.สุพักตร์ เพื่อตรวจดูวันที่ว่าง  แล้วแจ้งความต้องการไปที่ drsuphak@gmail.com นะครับ(ตรวจปฏิทินงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ)

download (1)

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<
>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<

 


ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…ม.ค.60

4 มกราคม 2560….13.00-16.00 น. ม.ราชภัฏพระนคร

 • เรื่อง ทิศทางการจัดครุศาสตร์ศึกษา
 • คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์

6 มกราคม 2560….13.00-16.00 น. สมศ.

 • ประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์

7 มกราคม 2560….9.00-12.00 น. การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 • ครู สพม.3 จังหวัดนนทบุรี
 • หอประชุมวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี

8 มกราคม 2560….9.00-12.00 น. การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 • ครู สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12 มกราคม 2560 ม.ราชภัฏนครศรี(งด)

 • ประชุมสภามหาวิทยาลัย

13 มกราคม 2560 ม.ราชภัฏนครศรี(เลื่อน)

 • ประชุมกรรมการกำกับ ติดตามคุณภาพ

14-15 มกราคม 2560…ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

 • สอนป.เอก วิชาประเมินยุทธศาสตร์

16 มกราคม 2560  ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ สมศ.

18 มกราคม 2560  ม.ราชภัฏนครศรีฯ

 • ประชุมกรรมการกำกับ ติดตามฯ

19 มกราคม 2560  มสธ.

21 มกราคม 2560  กทม. 9.00-12.00 น.

 • เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ปี 2559-2563
 • ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กทม.
 • 13.00-16.00 น.  ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ กพพ.  ณ สมศ.

23 มกราคม 2560  สมศ.

 • 9.00-12.00 น.เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพจากการวิเคราะห์ PISA
 • 13.00-16.30 น. ประชุม กพพ.

26 มกราคม 2560  มสธ. เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

 • 13.00-16.00 น.  ณ อาคารตรีศร มสธ.
 • จนท.กกต.

30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2560  มสธ.

 • อบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนา R&D