ยินดีต้อนรับ

    welcome8  

008

      สวัสดีครับ  drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                              รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


เรียน ท่านที่ประสงค์จะเชิญไปร่วมกิจกรรมใดๆ

      ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้ตรวจสอบปฏิทินงานของ ดร.สุพักตร์ เพื่อตรวจดูวันที่ว่าง  แล้วแจ้งความต้องการไปที่ drsuphak@gmail.com นะครับ(ตรวจปฏิทินงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ ครับ)

download (1)

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<
>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<

 


ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์..ธ.ค.2559

1 ธันวาคม 2559 …ศิริราช

2 ธันวาคม 2559…IRPC Tech. ระยอง

 • สัมมนาเรื่องการประเมินตนเองของครูผู้สอน/ที่ปรึกษา

6 ธันวาคม 2559…ประชุมกรรมการสภาสถาบันสวนกุหลาบ 

 • สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
 • บุคคลทั่วไป

7-8 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • อบรมเรื่อง การประเมินโครงการ สำหรับแกนนำหน่วยงานต่างๆ

9 ธันวาคม 2559…ประชุมกรรมการ สมศ. กทม.

 • เรื่อง การบริหารการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
 • สำหรับ นักศึกษาป.โทบริหารการศึกษา

13-14  ธันวาคม 2559…ประชุมเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมิน สมศ.

15 ธันวาคม 2559…นครศรีฯ  ประชุมสภามหาวิทยาลัย

19 ธันวาคม 2559…กรมอาชีวศึกษา เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมิน

20-21 ธันวาคม 2559…หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน สถาบันการศึกษาทางไกล กศน.

23 ธนวาคม 2559 .…สพม.38 เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน

26 ธันวาคม 2559..สมศ. เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือฯ

27 ธันวาคม 2559…ประชุมกรรมการไออาร์พีซี

ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…พ.ย.2559

1 พฤศจิกาน 2559 “การพัฒนาเครื่องมือประเมินภายนอก ระดับปฐมวัย” ณ สมศ.

 • สมศ. กทม.

2 พฤศจิกายน 2559  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี “หารือเรื่องแผนยุทธศาสตร์”

9 พฤศจิกาน 2559

 • ส่งทีมครอบครัวไปอังกฤษ
 • ไประยอง IRPC Tech.

10 พฤศจิกาน 2559  ประชุมสภาฯ ราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • นครศรีฯ

12-13 พฤศจิกาน 2559…สอนป.เอก ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

 • กำแพงเพชร

14-15 พฤศจิกาน 2559 ร.ร.นครนนท์วิทยา 5

 • ทดลองใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล สมศ. ระดับปฐมวัย

15 พฤศจิกายน 2559…วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง

16 พฤศจิกายน 2559..9.00 สนามบินสุวรรณภูมิ รับสมาชิกกลับจาก อังกฤษ

17 พฤศจิกายน 2559  

 • 8.30-12.00 น. ทดลองเครื่องมือ สมศ. ณ เทศบาลบางบัวทอง  นนทบุรี
 • 13.00 น. ประชุมอนุกรรมการฯ  สพป.นนทบุรี 2

18 พฤศจิกายน 2559  

 • 10-12.00 น. ประชุม กรรมการบริหารความเสี่ยง ณ สทศ.ราชเทวี
 • 14.00 น. ประชุมอนุกรรมการแผนฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

19 พฤศจิกายน 2559  …การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  สพป.ชัยนาท

21 พฤศจิกายน 2559  …ทดองใช้เครื่องมือ สมศ. ศูนย์เด็กเล็กฯ นนทบุรี

 

22 พฤศจิกายน 2559  …การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  สพม.

 • ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สำหรับรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู

23 พฤศจิกายน 2559…ทดลองใช้เครื่องมือ สมศ.  ณ นนทบุรี

24 พฤศจิกายน 2559…ศิริราช

25 พฤศจิกายน 2559…ไออาร์พีซี ระยอง

26 พฤศจิกายน 2559  …การจัดทำแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพภายใน

 • สพป.ราชบุรี  ณ บ้านจอมบึงราชบุรี
 • สำหรับรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู

29 พฤศจิกายน 2559  …การจัดทำแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพภายใน

 • สพป.บุรีรัมย์ 2
 • สำหรับรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู

30 พฤศจิกายน 2559  

9.00-14.00 น. ประชุมร่วมกับ สมศ.

15.30 น. ไปกาญจนบุรี  “สังสรร ศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 4”