ยินดีต้อนรับ

008        

      สวัสดีครับ..drsuphak.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางในการประสานงาน ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานของผม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเข้ามาติดต่อสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  ท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย  สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการในแต่ละเดือน ด้านล่าง นะครับ

                                                     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์


                                                                                           ball1

>>ตรวจสอบปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์<<

>>ประวัติ ดร.สุพักตร์<<


ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

4 สิงหาคม 2558….การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หลักสูตร ผู้บริหารเชี่ยวชาญ ณ สคบศ.

  • ผอ.เขต รองผอ.เขต  47 คน

5 สิงหาคม 2558…ประชุมสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

7 สิงหาคม 2558..สัมมนาเสนอนวัตกรรม หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ณ สคบศ.

8 สิงหาคม 2558  สัมมนากลุ่มย่อย หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ณ ร.ร.วัดสุวรรณคีรี กทม.

——————————————–

13 สิงหาคม 2558 บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร มัธยม จังหวัดระยอง จัด ณ วังน้ำเขียวเลควิว นครราชสีมา

14 สิงหาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู  สพม.42  ณ สตรีนครสวรรค์

15 สิงหาคม 2558 กรรมการสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาป.เอก บริหารการศึกษา มข. ขอนแก่น

——————————————–

17-18 สิงหาคม 2558 ประชุมปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษา สพม.17”

19 สิงหาคม 2558 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สพป.นศ.2  นครศรีธรรมราช

20 สิงหาคม 2558 สัมมนาความก้าวหน้าหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาของเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย  ณ สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

21 สิงหาคม 2558 การขับเคลื่อนคุรภาพในระบบองค์คณะบุคคล สำหรับ สพม.4 ณ ปากช่อง นครราชสีมา

22 สิงหาคม 2558 ร่วมงานแต่งงาน เขาใหญ่ นครราชสีมา

——————————————–

24 สิงหาคม 2558 สัมมนาองค์คณะบุคคล สพป.นครนายก ณ จันทรารีสอร์ท นครนายก

25 สิงหาคม 2558 บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26 สิงหาคม 2558 ตอนเช้า รพ.ศิริราช

  •       13.00 น. บรรยาย แบบจำลองการประเมินโครงการ ณ มสธ.

27 สิงหาคม 2558 เรื่อง วิกฤติวิชาชีพการนิเทศ : ทางออกในการพัฒนา

28 สิงหาคม 2558 บรรยาย เรื่อง R to R สำหรับบุคลากรงานนโยบายและแผน สพท.ภาคใต้ ณ หาดใหญ่ สงขลา

29-30 สิงหาคม 2558 ประชุมปฏิบัติการ ออกแบบขับเคลื่อนคุณภาพรองรับการประเมินรอบที่ 4 สำหรับสถานศึกษา สพป.กำแพงเพชร 2

——————————————–

31 สิงหาคม 2558  มทร.สุวรรรภูมิ อยุธยา

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ …ตุลาคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…กันยายน 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ เดือนมิถุนายน 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…เมษายน 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์…มีนาคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ …มกราคม 2557

This content is password protected. To view it please enter your password below:

สาระร่วมสมัยที่ควรรู้

Protected: ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ เดือนพฤษภาคม 2556

This content is password protected. To view it please enter your password below:

บรรยาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

บรรยาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

24 เม.ย.56 ไปบรรยาย เรื่อง ห้องเรียนคุณภาพและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศแบบรีสอร์ท สวยงามมาก

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers